Câu hỏi:

11/06/2020 1,841

Vẽ mũi tên vào các sơ đồ dưới đây để thể hiện sinh vật này là thức ăn của sinh vật kia.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải vở bài tập Khoa Học lớp 4 | Giải VBT Khoa Học 4

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dựa vào hình 1 trang 132 SGK để xây dựng sơ đồ (bằng chữ và mũi tên) chỉ ra mối quan hệ qua lại giữa cỏ và bò trong một bãi chăn thả bò.

Xem đáp án » 11/06/2020 1,451

Câu 2:

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

   Trong tự nhiên các chuỗi thức ăn thường được bắt đầu từ sinh vật nào?

Xem đáp án » 11/06/2020 595

Câu 3:

Khoanh vào chứ cái trước câu trả lời đúng.

Xem đáp án » 11/06/2020 495

Bình luận


Bình luận