Câu hỏi:

11/06/2020 493

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1.1 Trong số những động vật dưới đây, lúa là thức ăn của động vật nào?

   a) Đại bàng.

   b) Rắn hổ mang

   (c) Gà

   1.2 Trong số những động vật dưới đây, lúa là thức ăn của động vật nào?

   a) Đại bàng.

   (b) Chuột đồng

   c) Rắn hổ mang

   1.3 Trong số những động vật dưới đây, gà là thức ăn của động vật nào?

   a) Chuột đồng

   b) Cú mèo

   (c) Rắn hổ mang

   1.4 Trong số những động vật dưới đây, gà là thức ăn của động vật nào?

   (a) Đại bàng.

   b) Chuột đồng

   c) Cú mèo

   1.5 Trong số những động vật dưới đây, chuột đồng không phải là thức ăn của động vật nào?

   a) Đại bàng.

   b) Cú mèo

   (c) Gà.

   d) Rắn hổ mang.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đánh mũi tên vào các sơ đồ dưới đây để thể hiện sinh vật này là thức ăn của sinh vật kia

Xem đáp án » 11/06/2020 1,936

Câu 2:

Chuỗi thức ăn là gì?

Xem đáp án » 11/06/2020 496

Bình luận


Bình luận