Câu hỏi:

11/06/2020 497

Chuỗi thức ăn là gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 - Chuỗi thức ăn (quan hệ thức ăn) (xích thức ăn) là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau, loài đứng trước là thức ăn của loài đứng sau. Mỗi loài được coi là một mắt xích trong chuỗi thức ăn, vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía trước nhưng cũng bị sinh vật mắt xích phía sau tiêu thụ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đánh mũi tên vào các sơ đồ dưới đây để thể hiện sinh vật này là thức ăn của sinh vật kia

Xem đáp án » 11/06/2020 1,936

Câu 2:

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Xem đáp án » 11/06/2020 493

Bình luận


Bình luận