Câu hỏi:

12/06/2020 811

Hãy nêu tác dụng của nước qua các bức tranh, ảnh dưới đây:

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Nước dùng để tắm rửa, giặt giũ.

- Nước dùng để tưới hoa, tưới ruộng.

- Nước dùng để làm xoay cối xay nước.

- Nước dùng để sản xuất, sinh hoạt.

- Nước dùng để uống.

- Nước dùng trong trộn xi măng để xây dựng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy viết những việc làm phù hợp với yêu cầu của mỗi cột dưới đây:

Xem đáp án » 12/06/2020 952

Câu 2:

Tự liên hệ:

a) Em đã biết sử dụng tiết kiệm nước ở trường, ở gia đình chưa? Hãy đánh dấu + vào ô trống trước những việc mà em đã làm để tiết kiệm nước.

b) Em đã biết bảo vệ nguồn nước chưa? Hãy kể một việc làm cụ thể

Xem đáp án » 12/06/2020 912

Câu 3:

Em hãy viết chữ Đ vào ô trống dưới các tranh vẽ hành vi đúng:

Xem đáp án » 12/06/2020 596

Câu 4:

 Nhận xét tình hình nước sinh hoạt nơi em ở hiện nay bằng cách đánh dấu + vào trống phù hợp:

a) Về lượng nước sinh hoạt:

Xem đáp án » 12/06/2020 445

Câu 5:

Hãy đánh dấu + vào ô trống tương ứng với sự đánh giá của em về các ý kiến dưới đây và giải thích lí do.

Xem đáp án » 12/06/2020 304

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK