Câu hỏi:

12/07/2024 623

 Nhận xét tình hình nước sinh hoạt nơi em ở hiện nay bằng cách đánh dấu + vào trống phù hợp:

a) Về lượng nước sinh hoạt:

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tự liên hệ:

a) Em đã biết sử dụng tiết kiệm nước ở trường, ở gia đình chưa? Hãy đánh dấu + vào ô trống trước những việc mà em đã làm để tiết kiệm nước.

b) Em đã biết bảo vệ nguồn nước chưa? Hãy kể một việc làm cụ thể

Xem đáp án » 12/07/2024 1,364

Câu 2:

Em hãy viết những việc làm phù hợp với yêu cầu của mỗi cột dưới đây:

Xem đáp án » 12/06/2020 1,209

Câu 3:

Hãy nêu tác dụng của nước qua các bức tranh, ảnh dưới đây:

Xem đáp án » 12/07/2024 1,071

Câu 4:

Em hãy viết chữ Đ vào ô trống dưới các tranh vẽ hành vi đúng:

Xem đáp án » 12/07/2024 826

Câu 5:

Hãy đánh dấu + vào ô trống tương ứng với sự đánh giá của em về các ý kiến dưới đây và giải thích lí do.

Xem đáp án » 12/07/2024 400

Bình luận


Bình luận