Câu hỏi:

12/06/2020 3,976

I. Em hãy viết tên tiếng Anh của các đồ vật/con vật bên cạnh tranh của chúng (4đ)

duck      hen      apple      cat      pen      book      dog      ball

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 1) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 1) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 1) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
1. cat2. apple
3. back4. duck
5. ball6. hen
7. pen8. dog

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

III. Em hãy viết hai dòng các từ sau (3đ)

BallĐề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)
HippoĐề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)
DragonĐề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)
Xem đáp án » 12/06/2020 825

Câu 2:

II. Hãy điền chữ cái còn thiếu để hoàn thành các từ sau(3đ)

c...t(con mèo)ap..le(quả táo)
fi...h(con cá)d...g(con chó)
g...at(con dê)h...n(con gà mái)
Xem đáp án » 12/06/2020 768

Bình luận


Bình luận

Cuong Vu manh
08:23 - 14/02/2021

how to make it ??

Nguyễn Ngọc Doanh
09:38 - 22/11/2021

đcm nói tiếng việt đê

không có tên
22:35 - 25/11/2021

văn minh tí đê chửi ít thôi

Huy Lam
21:01 - 31/10/2021

Nhấn mà con trỏ k nhảy cho gõ từ vậy nhỉ?

Đậu đậu
22:36 - 04/11/2021

sao ko tra lơi dc ???

Đỗ Thị Mỹ Lệ
21:17 - 09/11/2021

nhấn mà làm bài được

Đỗ Thị Mỹ Lệ
21:20 - 09/11/2021

nhấn mà không làm bài được

Nguyễn Ngọc Doanh
09:38 - 22/11/2021

ko viết đc
nhưng cũng hay quá