Câu hỏi:

12/06/2020 768

II. Hãy điền chữ cái còn thiếu để hoàn thành các từ sau(3đ)

c...t(con mèo)ap..le(quả táo)
fi...h(con cá)d...g(con chó)
g...at(con dê)h...n(con gà mái)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
catfishgoat
appledoghen

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I. Em hãy viết tên tiếng Anh của các đồ vật/con vật bên cạnh tranh của chúng (4đ)

duck      hen      apple      cat      pen      book      dog      ball

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 1) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 1) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 1) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

Xem đáp án » 12/06/2020 3,975

Câu 2:

III. Em hãy viết hai dòng các từ sau (3đ)

BallĐề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)
HippoĐề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)
DragonĐề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)
Xem đáp án » 12/06/2020 825

Bình luận


Bình luận