Câu hỏi:

12/06/2020 307

Câu nào sau đây nói về các phân tử khí lí tưởng là không đúng?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho một lượng khí được dãn đẳng nhiệt từ thế tích từ 4 lít đến 8 lít, ban đầu áp suất khí là 8.105Pa .Thì áp suất của khí tăng hay giảm bao nhiêu?

Xem đáp án » 12/06/2020 16,622

Câu 2:

Bình kín đựng khí hêli chứa 1,505.1023 nguyên tử hêli ở điều kiện 0°C và áp suất trong bình là latm. Thể tích của bình đựng khí trên là?

Xem đáp án » 12/06/2020 8,514

Câu 3:

Ta có 4 gam khí oxi thì được bao nhiêu mol khí oxi?

Xem đáp án » 12/06/2020 3,787

Câu 4:

Biểu thức nào sau đây là của định luật Bôi− rơ− Mari ốt?

Xem đáp án » 12/06/2020 2,890

Câu 5:

Bình kín đựng khí hêli chứa 1,505.1023 nguyên tử hêli ở điều kiện 0°C và áp suất trong bình là latm. Khối lượng He có trong bình là?

Xem đáp án » 12/06/2020 1,526

Câu 6:

Hệ thức nào sau đây không phù hợp với định luật Bôilơ−  Mariot?

Xem đáp án » 12/06/2020 1,052

Câu 7:

Khí được nén đẳng nhiệt từ thể tích 10 lít đến 5 lít, áp suất khí tăng thêm 0,5atm. Áp suất ban đầu của khí là giá trị nào sau đây?

Xem đáp án » 13/06/2020 970

Bình luận


Bình luận