Trắc nghiệm Vật Lí 10: Tổng hợp Chất khí, cấu tạo chất, thuyết động học phân tử (P1)

  • 1997 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Tính chất nào sau đây không phải là phân tử của vật chất ở thế khí

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 2:

Điều nào sau đây là sai khi nói về cấu tạo chất

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 3:

Câu nào sau đây nói về các phân tử khí lí tưởng là không đúng?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Có bao nhiêu nguyên tử ô xi trong 1 gam khí ô xi.

Xem đáp án

Chọn đáp án B

?  Lời giải:

+ Số phân tử oxi có trong 1 gam là: 


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận