Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Vật Lý lớp 10 cực hay, có lời giải (Đề 1)

  • 31565 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Trường hợp nào sau đây có thể coi vật là chất điểm?

Xem đáp án

Chọn D.

Những vật có kích thước rất nhỏ so với độ dài đường đi (hoặc với những khoảng cách mà ta đề cập đến), được coi là những chất điểm.


Câu 2:

Người nào sau đây có thể coi chiếc máy bay là một chất điểm?

Xem đáp án

Chọn B.

Những vật có kích thước rất nhỏ so với độ dài đường đi (hoặc với những khoảng cách mà ta đề cập đến), được coi là những chất điểm.


Câu 3:

Trong trường hợp nào dưới đây không thể coi vật chuyển động như một chất điểm?

Xem đáp án

Chọn D.

Những vật có kích thước rất nhỏ so với độ dài đường đi (hoặc với những khoảng cách mà ta đề cập đến), được coi là những chất điểm.

A, B, C – được coi là các chất điểm.

D – không được coi là chất điểm vì đây là chuyển động tự quay quanh trục.


Câu 4:

Một người đứng chỉ đường cho một khách du lịch như sau: “ông hãy đi dọc theo phố này đến bờ một hò lớn. Đứng tại đó, nhìn sang bên kia hồ theo hướng Tây Bắc, ông sẽ thấy tòa nhà của khách sạn S”. Người chỉ đường đã xác định vị trí của khách sạn S theo cách nào?

Xem đáp án

Chọn C.

“ông hãy đi dọc theo phố này đến bờ một hồ rất lớn” là cách dùng đường đi và vật làm mốc.

“Đứng lại đó, nhìn sang bên kia hồ theo hướng Tây Bắc, ông sẽ thấy tòa nhà của khách sạn S” là cách dùng các trục tọa độ.


Câu 5:

Trong các cách chọn hệ trục tọa độ và mốc thời gian dưới đây, cách nào thích hợp nhất để xác định vị trí của một máy bay đang bay trên đường dài?

Xem đáp án

Chọn D.

Để xác định vị trí của một máy bay đang bay trên đường bay, người ta dùng hệ trục tọa độ là Kinh độ, vĩ độ địa lí và độ cao của máy bay; mốc thời gian là giờ quốc tế.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Chi Tung Chi

3 năm trước

Lê Minh Chiến

Bình luận


Bình luận

Đạt Đặng
22:04 - 02/04/2024

n