Trắc nghiệm Vật Lí 10: Tổng hợp Chất khí, cấu tạo chất, thuyết động học phân tử (P2)

  • 1995 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Biểu thức nào sau đây phù hợp với định luật Sáclơ?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận