Câu hỏi:

13/06/2020 110

Điền chữ N (nên làm) hoặ chữ K (không nên làm) vào (. . .) ở các hình sau:

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3 | Giải VBT Tự nhiên và Xã hội 3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết cảm giác của bạn khi đi qua đống rác:

Xem đáp án » 13/06/2020 158

Câu 2:

Đánh dấu x vào (. . .) trước những câu trả lời phù hợp.

* Ở địa phương bạn, rác được xử lí theo cách nào?

Xem đáp án » 13/06/2020 102

Bình luận


Bình luận