Câu hỏi:

13/06/2020 104

Đánh dấu x vào (. . .) trước những câu trả lời phù hợp.

* Ở địa phương bạn, rác được xử lí theo cách nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

(. . .) Chôn

   (. . .) Đốt

   (. . .) Ủ (để bón ruộng)

   ( X ) Tái chế

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết cảm giác của bạn khi đi qua đống rác:

Xem đáp án » 13/06/2020 160

Câu 2:

Điền chữ N (nên làm) hoặ chữ K (không nên làm) vào (. . .) ở các hình sau:

Xem đáp án » 13/06/2020 112

Bình luận


Bình luận