Câu hỏi:

13/06/2020 114

Viết chữ Đ vào (. . .) trước câu trả lời đúng, chữ S vào (. . .) trước câu trả lời sai.

*Trong nước thải có gì gây hại cho sức khỏe con người

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

( S ) Phân

   ( S ) Đất

   ( Đ ) Chất độc hại

   ( Đ ) Vi khuẩn gây hại

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

a) Đánh dấu x vào (. . .) trước câu chỉ những nguồn nước thải mà bạn đã nhìn thấy

b) Trong các nguồn nước thải mà bạn nhìn thấy, nguồn nước thải nào được cho chảy vào cống rãnh?

Xem đáp án » 13/06/2020 412

Câu 2:

Ở địa phương bạn, nước thải được xử lí như thế nào?

Xem đáp án » 13/06/2020 270

Bình luận


Bình luận