Câu hỏi:

13/06/2020 409

a) Đánh dấu x vào (. . .) trước câu chỉ những nguồn nước thải mà bạn đã nhìn thấy

b) Trong các nguồn nước thải mà bạn nhìn thấy, nguồn nước thải nào được cho chảy vào cống rãnh?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a, (. . .) Nước thải từ các nhà máy

   ( X ) Nước thải từ các chuồng trại chăn nuôi

   (. . .) Nước thải từ bệnh viện

   ( X ) Nước thải từ chợ, hàng quán

   ( X ) Nước thải trong sinh hoạt gia đìn như tắm, giặt, nấu ăn, lau nhà

b, - Nước thải từ chợ, hàng quán, chuồng trại chăn nuôi và sinh hoạt gia đình được cho chảy vào cống rãnh.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở địa phương bạn, nước thải được xử lí như thế nào?

Xem đáp án » 13/06/2020 267

Câu 2:

Viết chữ Đ vào (. . .) trước câu trả lời đúng, chữ S vào (. . .) trước câu trả lời sai.

*Trong nước thải có gì gây hại cho sức khỏe con người

Xem đáp án » 13/06/2020 112

Bình luận


Bình luận