Câu hỏi:

13/06/2020 211

Đánh dấu x vào (. . .) trước câu trả lời đúng.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Rạch thử vào thân cây (đu đủ, cao su, …) bạn thấy gì?

   ( X ) Không thấy gì

   (. . .) Thấy nước chảy ra

   (. . .) Thấy nhựa cây chảy ra

b) Bấm một ngọn cây (mướp, khoai lang, …) nhưng không làm đứt rời khỏi thân. Vài ngày sau bạn thấy gì?

   (. . .) Ngọn cây bị héo

   ( X ) Ngọn cây vẫn tươi

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vẽ sơ đồ một cây xanh vào khung dưới đây, sau đó:

   - Dùng mũi tên màu xanh để chỉ đường đi của nước và các chất khoáng lên lá:

   - Dùng mũi tên màu đỏ để chỉ đường đi của các chất dinh dưỡng từ lá đi nuôi các bộ phân của cây

Xem đáp án » 13/06/2020 3,031

Câu 2:

Viết chữ Đ vào (. . .) trước câu trả lời đúng, chữ S vào (. . .) trước câu trả lời sai.

Xem đáp án » 13/06/2020 283

Câu 3:

Hoàn thành bảng

Xem đáp án » 13/06/2020 238

Bình luận


Bình luận