Câu hỏi:

13/06/2020 3,038

Vẽ sơ đồ một cây xanh vào khung dưới đây, sau đó:

   - Dùng mũi tên màu xanh để chỉ đường đi của nước và các chất khoáng lên lá:

   - Dùng mũi tên màu đỏ để chỉ đường đi của các chất dinh dưỡng từ lá đi nuôi các bộ phân của cây

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3 | Giải VBT Tự nhiên và Xã hội 3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết chữ Đ vào (. . .) trước câu trả lời đúng, chữ S vào (. . .) trước câu trả lời sai.

Xem đáp án » 13/06/2020 285

Câu 2:

Hoàn thành bảng

Xem đáp án » 13/06/2020 240

Câu 3:

Đánh dấu x vào (. . .) trước câu trả lời đúng.

Xem đáp án » 13/06/2020 214

Bình luận


Bình luận