Câu hỏi:

13/06/2020 499

Viết lên từ 2 đến 3 cây có các loại rễ

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
a) Rễ cọcb) Rễ chùm
- Cây đậu- Cây hành
- Rau cải- Cây toi
 - Lúa, ngô
c) Rễ phụd) Rễ củ
- Cây đa- Cây cà rốt
- Cây si- Cây su hào

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vẽ một cây có rễ củ (hoặc loại rễ khác)

Xem đáp án » 13/06/2020 1,308

Câu 2:

Hãy quan sát rễ cây ở các hình dưới đây, đánh dấu x vào (. . .) trước ý đúng.

Xem đáp án » 13/06/2020 529

Bình luận


Bình luận