Câu hỏi:

13/06/2020 1,308

Vẽ một cây có rễ củ (hoặc loại rễ khác)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3 | Giải VBT Tự nhiên và Xã hội 3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy quan sát rễ cây ở các hình dưới đây, đánh dấu x vào (. . .) trước ý đúng.

Xem đáp án » 13/06/2020 529

Câu 2:

Viết lên từ 2 đến 3 cây có các loại rễ

Xem đáp án » 13/06/2020 498

Bình luận


Bình luận