Câu hỏi:

14/06/2020 222

Đánh dấu x vào (. . .) trước câu trả lời đúng

* Phần nào của quả trong điều kiện thích hợp có thể mọc thành cây mới?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 (. . .) Vỏ

   (. . .) Thịt

   ( X ) Hạt

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Người ta có thể sử dụng quả để làm gì?

Xem đáp án » 14/06/2020 2,083

Câu 2:

Sưu tầm một số quả khác nhau (hoa thật, tranh ảnh). Sắp xếp chúng theo nhóm có hình dạng, độ lớn giống nhau sau đó viết tên chúng vào bảng dưới đây

Xem đáp án » 14/06/2020 521

Câu 3:

Điền tên các bộ phận của từng quả vào (. . .) cho phù hợp.

Xem đáp án » 14/06/2020 482

Câu 4:

Hoàn thành bảng sau

Xem đáp án » 14/06/2020 386

Bình luận


Bình luận