Câu hỏi:

14/06/2020 2,082

Người ta có thể sử dụng quả để làm gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Có thể sử dụng quả làm thực phẩm để ăn, bổ sung nước, dinh dưỡng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sưu tầm một số quả khác nhau (hoa thật, tranh ảnh). Sắp xếp chúng theo nhóm có hình dạng, độ lớn giống nhau sau đó viết tên chúng vào bảng dưới đây

Xem đáp án » 14/06/2020 520

Câu 2:

Điền tên các bộ phận của từng quả vào (. . .) cho phù hợp.

Xem đáp án » 14/06/2020 482

Câu 3:

Hoàn thành bảng sau

Xem đáp án » 14/06/2020 385

Câu 4:

Đánh dấu x vào (. . .) trước câu trả lời đúng

* Phần nào của quả trong điều kiện thích hợp có thể mọc thành cây mới?

Xem đáp án » 14/06/2020 221

Bình luận


Bình luận