Câu hỏi:

14/06/2020 232

Quan sát hình 1 trang 110 trong sách giáo khoa và điền vào chỗ … cho phù hợp.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 - Mặt trời vừa chiếu sáng, vừa tỏa nhiệt. nhờ có mặt trời cây cỏ mới có quá trình quang hợp và phát triển tốt. Người và động vật nhìn rõ mọi vật để lao động hoặc kiếm ăn, tắm nắng để cơ thể khỏe mạnh, sưởi ấm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền vào chỗ … dưới mỗi hình để nêu rõ việc con người đã sử dụng nhiệt và ánh sáng mặt trời trong đời sống và sản xuất.

Xem đáp án » 14/06/2020 279

Bình luận


Bình luận