Câu hỏi:

14/06/2020 276

Điền vào chỗ … dưới mỗi hình để nêu rõ việc con người đã sử dụng nhiệt và ánh sáng mặt trời trong đời sống và sản xuất.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3 | Giải VBT Tự nhiên và Xã hội 3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quan sát hình 1 trang 110 trong sách giáo khoa và điền vào chỗ … cho phù hợp.

Xem đáp án » 14/06/2020 220

Bình luận


Bình luận