Câu hỏi:

14/06/2020 270

Điền vào chỗ … cho phừ hợp

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Trái đất vừa tự quanh quanh mình vừa quay quanh mặt trời.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết chữ Đ vào (. . .) trước câu trả lời đúng, chữ S vào (. . .) trước câu trả lời sai.

* Trái đất tự quay quanh mình nó và đồng thời chuyển động quanh Mặt trời theo hướng:

   (. . .) Từ Đông sang Tây

   (. . .) Từ Tây sang Đông

Xem đáp án » 14/06/2020 515

Câu 2:

Quan sát hình dưới đây và vẽ mũi tên:

   - Chỉ chiều Trái đất tự quay quanh mình nó.

   - Chỉ chiều Trái đất chuyển động quanh mặt trời.

Xem đáp án » 14/06/2020 359

Bình luận


Bình luận