Câu hỏi:

14/06/2020 699

Viết chữ Đ vào (. . .) trước câu trả lời đúng, chữ S vào (. . .) trước câu trả lời sai.

* Trái đất tự quay quanh mình nó và đồng thời chuyển động quanh Mặt trời theo hướng:

   (. . .) Từ Đông sang Tây

   (. . .) Từ Tây sang Đông

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

( X ) Từ Đông sang Tây

   (. . .) Từ Tây sang Đông

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quan sát hình dưới đây và vẽ mũi tên:

   - Chỉ chiều Trái đất tự quay quanh mình nó.

   - Chỉ chiều Trái đất chuyển động quanh mặt trời.

Xem đáp án » 14/06/2020 474

Câu 2:

Điền vào chỗ … cho phừ hợp

Xem đáp án » 14/06/2020 351

Bình luận


Bình luận