Câu hỏi:

14/06/2020 144

Điền vào chỗ … cho phù hợp.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Một năm:

- Có 12 tháng

- Có 365 ngày, hoặc 366 ngày

- Có các mùa là: xuân, hạ, thu và đông

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền tên các mùa vào chỗ … cho phù hợp

Xem đáp án » 14/06/2020 328

Câu 2:

Điền tên mùa vào (. . .) trong hình dưới đây cho phù hợp

Xem đáp án » 14/06/2020 172

Bình luận


Bình luận