Câu hỏi:

14/06/2020 323

Điền tên các mùa vào chỗ … cho phù hợp

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Ở Bắc bán cầuỞ Nam bán cầu
Mùa hạMùa đông
Mùa đôngMùa hạ
Mùa xuânMùa thu
Mùa thuMùa xuân

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền tên mùa vào (. . .) trong hình dưới đây cho phù hợp

Xem đáp án » 14/06/2020 168

Câu 2:

Điền vào chỗ … cho phù hợp.

Xem đáp án » 14/06/2020 141

Bình luận


Bình luận