Câu hỏi:

14/06/2020 371

họn từ trong khung để điền vào (. . .) cho phù hợp

Hàn đới, ôn đới, nhiệt đới

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3 | Giải VBT Tự nhiên và Xã hội 3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy viết tên và đặc điểm của từng đới khí hậu vào bảng

Xem đáp án » 14/06/2020 211

Câu 2:

Quan sát hình 2 trang 125 sách giáo khoa và cho biết Việt Nam nằm ở đới khí hậu nào?

Xem đáp án » 14/06/2020 203

Bình luận


Bình luận