Câu hỏi:

14/06/2020 204

Quan sát hình 2 trang 125 sách giáo khoa và cho biết Việt Nam nằm ở đới khí hậu nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Việt Nam nằm ở nhiệt đới cận xích đạo.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

họn từ trong khung để điền vào (. . .) cho phù hợp

Hàn đới, ôn đới, nhiệt đới

Xem đáp án » 14/06/2020 371

Câu 2:

Hãy viết tên và đặc điểm của từng đới khí hậu vào bảng

Xem đáp án » 14/06/2020 211

Bình luận


Bình luận