Câu hỏi:

14/06/2020 259

Nếu em là bạn Thủy trong tình huống dưới đây, em sẽ làm gì? Vì sao?

Đi học về đén đầu làng thì Thủy và Quân gặp một người bị hỏng mắt. Thủy chào: “Chúng cháu chào chú ạ!”. Người đó bảo: “Chú chào các cháu. Nhờ các cháu đưa giúp đến nhà ông Tuấn”. Quân liền bảo Thủy: “Về nhanh để xem phim hoạt hình, cậu ạ!”

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Em sẽ đồng ý giúp chú bị hỏng mắt kia tìm tới nhà ông Tuấn, đồng thời rủ Quân cùng đi với mình.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy nêu những việc em sẽ làm để giúp đỡ người khuyết tật

Xem đáp án » 14/06/2020 4,359

Câu 2:

Hãy nêu những việc em đã làm để giúp đỡ người khuyết tật

Xem đáp án » 14/06/2020 1,462

Câu 3:

Sưu tầm tranh ảnh, các bài báo, bài thơ, các câu chuyện nói về việc giúp đỡ người khuyết tật

Xem đáp án » 14/06/2020 963

Câu 4:

Hãy ghi những việc em có thể làm để giúp đỡ người khuyết tật

Xem đáp án » 14/06/2020 896

Câu 5:

Quan sát tranh và trả lời các câu hỏi

Vở bài tập Đạo Đức lớp 2 Bài 13: Giúp đỡ người khuyết tật | Hay nhất Giải VBT Đạo Đức 2

Nội dung tranh vẽ gì?

Xem đáp án » 14/06/2020 488

Câu 6:

Quan sát tranh và trả lời các câu hỏi

Vở bài tập Đạo Đức lớp 2 Bài 13: Giúp đỡ người khuyết tật | Hay nhất Giải VBT Đạo Đức 2

Việc làm của các bạn nhỏ trong tranh giúp được gì cho bạn bị khuyết tật?

Xem đáp án » 14/06/2020 466

Câu 7:

Quan sát tranh và trả lời các câu hỏi

Vở bài tập Đạo Đức lớp 2 Bài 13: Giúp đỡ người khuyết tật | Hay nhất Giải VBT Đạo Đức 2

Nếu em có mặt ở đó, em sẽ làm gì vì sao?

Xem đáp án » 14/06/2020 273

Bình luận


Bình luận