Câu hỏi:

14/06/2020 690

Hãy nối tranh vẽ mỗi con vật với việc làm có ích của chúng

Vở bài tập Đạo Đức lớp 2 Bài 14: Bảo vệ loài vật có ích | Hay nhất Giải VBT Đạo Đức 2

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Vở bài tập Đạo Đức lớp 2 Bài 14: Bảo vệ loài vật có ích | Hay nhất Giải VBT Đạo Đức 2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy nêu những việc em đã làm để bảo vệ loài vật có ích

Xem đáp án » 14/06/2020 1,318

Câu 2:

Hãy đánh dấu + vào ô trống dưới tranh thể hiện việc làm đúng

Vở bài tập Đạo Đức lớp 2 Bài 14: Bảo vệ loài vật có ích | Hay nhất Giải VBT Đạo Đức 2

Vở bài tập Đạo Đức lớp 2 Bài 14: Bảo vệ loài vật có ích | Hay nhất Giải VBT Đạo Đức 2

Xem đáp án » 14/06/2020 605

Câu 3:

Em sẽ làm gì trong tình huống sau? Vì sao?

Em thấy một chú mèo con bị rơi xuống rãnh nước.

Xem đáp án » 14/06/2020 507

Câu 4:

Em sẽ làm gì trong tình huống sau? Vì sao?

Bạn rủ em trèo cây, bắt tổ chim

Xem đáp án » 14/06/2020 490

Câu 5:

Hãy điền các từ (có ích, bảo vệ, con người) vào chỗ trống trong các câu dưới đây cho phù hợp:

Các loài vật rất có ích cho cuộc sống của .....

Vì vậy, chúng ta phải làm mọi việc cần thiết để ..... các loài vật .....

Xem đáp án » 14/06/2020 406

Câu 6:

Hãy đánh dấu + và ô trống trước cách ứng xử đúng nhất trong trường hợp em thấy mấy bạn nhỏ dùng gậy trêu chọc các con vật trong chuồng thú:

□ a) Mặc các bạn, không quan tâm

□ b) Cùng tham gia với các bạn

□ c) Khuyên ngăn các bạn

□ d) Mách người lớn

Xem đáp án » 14/06/2020 383

Bình luận


Bình luận