Câu hỏi:

14/06/2020 389

Hãy điền các từ (có ích, bảo vệ, con người) vào chỗ trống trong các câu dưới đây cho phù hợp:

Các loài vật rất có ích cho cuộc sống của .....

Vì vậy, chúng ta phải làm mọi việc cần thiết để ..... các loài vật .....

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các loài vật rất có ích cho cuộc sống của con người

Vì vậy, chúng ta phải làm mọi việc cần thiết để bảo vệ các loài vật có ích.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy nêu những việc em đã làm để bảo vệ loài vật có ích

Xem đáp án » 14/06/2020 1,291

Câu 2:

Hãy nối tranh vẽ mỗi con vật với việc làm có ích của chúng

Vở bài tập Đạo Đức lớp 2 Bài 14: Bảo vệ loài vật có ích | Hay nhất Giải VBT Đạo Đức 2

Xem đáp án » 14/06/2020 661

Câu 3:

Hãy đánh dấu + vào ô trống dưới tranh thể hiện việc làm đúng

Vở bài tập Đạo Đức lớp 2 Bài 14: Bảo vệ loài vật có ích | Hay nhất Giải VBT Đạo Đức 2

Vở bài tập Đạo Đức lớp 2 Bài 14: Bảo vệ loài vật có ích | Hay nhất Giải VBT Đạo Đức 2

Xem đáp án » 14/06/2020 577

Câu 4:

Em sẽ làm gì trong tình huống sau? Vì sao?

Em thấy một chú mèo con bị rơi xuống rãnh nước.

Xem đáp án » 14/06/2020 488

Câu 5:

Em sẽ làm gì trong tình huống sau? Vì sao?

Bạn rủ em trèo cây, bắt tổ chim

Xem đáp án » 14/06/2020 468

Câu 6:

Hãy đánh dấu + và ô trống trước cách ứng xử đúng nhất trong trường hợp em thấy mấy bạn nhỏ dùng gậy trêu chọc các con vật trong chuồng thú:

□ a) Mặc các bạn, không quan tâm

□ b) Cùng tham gia với các bạn

□ c) Khuyên ngăn các bạn

□ d) Mách người lớn

Xem đáp án » 14/06/2020 364

Bình luận


Bình luận