Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Biển 1: Biểu thị đây là đường dành riêng cho người đi bộ.

- Biển 2: Biểu thị đây là đường cấm người đi bộ.

- Biển 3: Biểu thị đây là phần đường giao nhau với đường sắt không có rào chắn.

- Biển 4: Biểu thị đây là đường dành cho xe thô sơ

- Biển 5: Biểu thị đây là đường cấm đi ngược chiều.

- Biển 6: Biểu thị đây là đường giao nhau có đèn tín hiệu.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kể tên các loại đường giao thông và phương tiện giao thông có ở địa phương. Tại sao chúng ta cần nhận biết một số biển báo trên đường giao thông?

Xem đáp án » 14/06/2020 6,812

Câu 2:

Đường hàng không dành cho những phương tiện giao thông nào?

Tự nhiên và Xã hội lớp 2 Bài 19: Đường giao thông | Hay nhất Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 2

Xem đáp án » 14/06/2020 619

Câu 3:

Đường thủy dành cho những phương tiện giao thông nào?

Tự nhiên và Xã hội lớp 2 Bài 19: Đường giao thông | Hay nhất Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 2

Xem đáp án » 14/06/2020 585

Câu 4:

Đường bộ dành cho những phương tiện giao thông nào? Đường sắt dành cho những phương tiện giao thông nào?

Tự nhiên và Xã hội lớp 2 Bài 19: Đường giao thông | Hay nhất Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 2

Xem đáp án » 14/06/2020 418

Câu 5:

Lí thuyết

Xem đáp án » 14/06/2020 286

Bình luận


Bình luận