Câu hỏi:

14/06/2020 6,845

Kể tên các loại đường giao thông và phương tiện giao thông có ở địa phương. Tại sao chúng ta cần nhận biết một số biển báo trên đường giao thông?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Các loại đường giao thông và phương tiện giao thông có ở địa phương em:

+ Đường bộ: dành cho xe máy, ô tô, xe đạp, xe ba gác, ... đi.

+ Đường sắt: dành cho tàu hỏa đi.

+ Đường thủy: dành cho ca nô, tàu, thuyền, bè di chuyển.

- Chúng ta cần nhận biết một số biển báo trên đường giao thông nhằm mục đích bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biển báo nói gì?

Tự nhiên và Xã hội lớp 2 Bài 19: Đường giao thông | Hay nhất Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 2

Xem đáp án » 14/06/2020 940

Câu 2:

Đường hàng không dành cho những phương tiện giao thông nào?

Tự nhiên và Xã hội lớp 2 Bài 19: Đường giao thông | Hay nhất Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 2

Xem đáp án » 14/06/2020 621

Câu 3:

Đường thủy dành cho những phương tiện giao thông nào?

Tự nhiên và Xã hội lớp 2 Bài 19: Đường giao thông | Hay nhất Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 2

Xem đáp án » 14/06/2020 587

Câu 4:

Đường bộ dành cho những phương tiện giao thông nào? Đường sắt dành cho những phương tiện giao thông nào?

Tự nhiên và Xã hội lớp 2 Bài 19: Đường giao thông | Hay nhất Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 2

Xem đáp án » 14/06/2020 420

Câu 5:

Lí thuyết

Xem đáp án » 14/06/2020 290

Bình luận


Bình luận