Câu hỏi:

14/06/2020 1,614

Hãy chỉ và nói: cây nào sống trên cạn; cây nào sống dưới nước; cây nào vừa sống trên cạn, vừa sống dưới nước.

Tự nhiên và Xã hội lớp 2 Bài 30: Nhận biết cây cối và các con vật | Hay nhất Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 2

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Hình 1: Cây phượng, sống trên cạn.

- Hình 2: Cây phong lan, sống trên cạn.

- Hình 3: Cây hoa sen, sống dưới nước.

- Hình 4: Cây rau muống, sống cả trên cạn và dưới nước.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy chỉ và nói: con vật nào sống trên cạn; con vật nào sống dưới nước; con vật nào vừa sống dưới nước, vừa sống trên cạn; con vật nào bay lượn trên không.

Tự nhiên và Xã hội lớp 2 Bài 30: Nhận biết cây cối và các con vật | Hay nhất Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 2

Xem đáp án » 14/06/2020 5,031

Câu 2:

Lí thuyết

Xem đáp án » 14/06/2020 272

Bình luận


Bình luận