Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Cây cối có thể sống ở mọi nơi: trên cạn, dưới nước và hút chất bổ dưỡng trong không khí.

- Cũng như cây cối, các con vật cũng có thể sống ở mọi nơi: Dưới nước, trên cạn, trên không và có loài sống cả trên cạn lẫn dưới nước.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy chỉ và nói: con vật nào sống trên cạn; con vật nào sống dưới nước; con vật nào vừa sống dưới nước, vừa sống trên cạn; con vật nào bay lượn trên không.

Tự nhiên và Xã hội lớp 2 Bài 30: Nhận biết cây cối và các con vật | Hay nhất Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 2

Xem đáp án » 14/06/2020 5,077

Câu 2:

Hãy chỉ và nói: cây nào sống trên cạn; cây nào sống dưới nước; cây nào vừa sống trên cạn, vừa sống dưới nước.

Tự nhiên và Xã hội lớp 2 Bài 30: Nhận biết cây cối và các con vật | Hay nhất Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 2

Xem đáp án » 14/06/2020 1,626

Bình luận


Bình luận