Câu hỏi:

14/06/2020 236

Vẽ và giới thiệu nơi ở của gia đình bạn.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Em hãy vẽ và giới thiệu nơi em đang ở cùng gia đình. Đó có thể là đồng bằng hay miền núi. Quê em có những cảnh vật như thế nào

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết tên 3 hoạt động ở lớp mà bạn thích nhất và nói với các bạn tại sao bạn thích hoạt động đó

Xem đáp án » 14/06/2020 188

Câu 2:

a) Khoanh vào chữ cái trước ý phù hợp. Gia đình bạn có mấy người:

 A. 2 người

 B. 4 người

 C. 3 người

 D. Nhiều hơn 4 người.

b) Gia đình bạn có những ai?

Xem đáp án » 14/06/2020 151

Bình luận


Bình luận