Câu hỏi:

14/06/2020 200

Viết tên 3 hoạt động ở lớp mà bạn thích nhất và nói với các bạn tại sao bạn thích hoạt động đó

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ở lớp em có những hoạt động khác nhau nhưu đọc sách, quan sát cây cối, thảo luận nhó,..

Em thích nhất hoạt động nhóm vì em có thể trao đổi với các bạn, biết thêm nhiều kiến thức và hiểu bài hơn.

Em thích hoạt động đọc sách vì được mở mang những kiến thức mới từ sách vở.

Em thích hoạt động quan sát  cây cối vì em được biết cây cối lớn lên và có lợi ích thế nào

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vẽ và giới thiệu nơi ở của gia đình bạn.

Xem đáp án » 14/06/2020 251

Câu 2:

a) Khoanh vào chữ cái trước ý phù hợp. Gia đình bạn có mấy người:

 A. 2 người

 B. 4 người

 C. 3 người

 D. Nhiều hơn 4 người.

b) Gia đình bạn có những ai?

Xem đáp án » 14/06/2020 158

Bình luận


Bình luận