Câu hỏi:

14/06/2020 550

Nối ô chữ với từng bộ phận của con cá cho phù hợp.

Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 1 Bài 25: Con cá | Hay nhất Giải VBT Tự nhiên và Xã hội 1

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 1 Bài 25: Con cá | Hay nhất Giải VBT Tự nhiên và Xã hội 1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hoạt động vẽ: Vẽ con cá.

Xem đáp án » 14/06/2020 5,228

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK