Câu hỏi:

14/06/2020 5,229

Hoạt động vẽ: Vẽ con cá.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hình ảnh minh họa

Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 1 Bài 25: Con cá | Hay nhất Giải VBT Tự nhiên và Xã hội 1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nối ô chữ với từng bộ phận của con cá cho phù hợp.

Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 1 Bài 25: Con cá | Hay nhất Giải VBT Tự nhiên và Xã hội 1

Xem đáp án » 14/06/2020 550

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK