Câu hỏi:

15/06/2020 585

Tính nhẩm

9 x 1 = .....9 x 2 = .....9 x 3 = .....9 x 4 = .....
1 x 9 = .....2 x 9 = .....3 x 9 = .....4 x 9 = .....
9 x 5 = .....9 x 6 = .....9 x 7 = .....9 x 8 = .....
5 x 9 = .....6 x 9 = .....7 x 9 = .....8 x 9 = .....

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
9 x 1 = 99 x 2 = 189 x 3 = 279 x 4 = 36
1 x 9 = 92 x 9 = 183 x 9 = 274 x 9 = 36
9 x 5 = 459 x 6 = 549 x 7 = 639 x 8 = 72
5 x 9 = 456 x 9 = 547 x 9 = 638 x 9 =72

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lớp 3E có 4 tổ. Tổ Một có 8 bạn, 3 tổ còn lại mỗi tổ có 9 bạn. hỏi lớp 3E có bao nhiêu bạn?

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3 | Giải VBT Toán 3

Xem đáp án » 15/06/2020 13,107

Câu 2:

Viết kết quả phép nhân vào ô trống ( theo mẫu):

Xem đáp án » 15/06/2020 1,368

Câu 3:

 Tính

a) 9 x 4 + 9 = ...............

                  = ...............

b) 9 x 6 + 9 = ...............

                  = ...............

c) 9 x 5 + 9 = ...............

                  = ...............

d) 9 x 7 + 9 = ...............

                  = ...............

Xem đáp án » 15/06/2020 595

Bình luận


Bình luận