Câu hỏi:

15/06/2020 13,146

Lớp 3E có 4 tổ. Tổ Một có 8 bạn, 3 tổ còn lại mỗi tổ có 9 bạn. hỏi lớp 3E có bao nhiêu bạn?

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3 | Giải VBT Toán 3

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Số bạn có trong 3 tổ còn lại là:

       9 x 3 = 27 ( bạn)

Số bạn có trong lớp 3E là:

       8 + 27 = 35 (bạn)

Đáp số: 35 bạn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết kết quả phép nhân vào ô trống ( theo mẫu):

Xem đáp án » 15/06/2020 1,370

Câu 2:

 Tính

a) 9 x 4 + 9 = ...............

                  = ...............

b) 9 x 6 + 9 = ...............

                  = ...............

c) 9 x 5 + 9 = ...............

                  = ...............

d) 9 x 7 + 9 = ...............

                  = ...............

Xem đáp án » 15/06/2020 604

Câu 3:

Tính nhẩm

9 x 1 = .....9 x 2 = .....9 x 3 = .....9 x 4 = .....
1 x 9 = .....2 x 9 = .....3 x 9 = .....4 x 9 = .....
9 x 5 = .....9 x 6 = .....9 x 7 = .....9 x 8 = .....
5 x 9 = .....6 x 9 = .....7 x 9 = .....8 x 9 = .....

Xem đáp án » 15/06/2020 585

Bình luận


Bình luận