Câu hỏi:

16/06/2020 556

Tích cực là luôn luôn …học tập, làm việc và rèn luyện? Trong dấu “…” đó là ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu tục ngữ “Hàng xóm tắt lửa, tối đèn có nhau” nói về?

Xem đáp án » 16/06/2020 8,407

Câu 2:

Chào hỏi lễ phép khi gặp hàng xóm thể hiện?

Xem đáp án » 16/06/2020 1,163

Câu 3:

Bấm chuông nhà hàng xóm để trêu đùa thể hiện?

Xem đáp án » 16/06/2020 645

Câu 4:

Vào dịp gần Tết trong thôn em phát động mọi người trong thôn quét dọn đường làng ngõ xóm cho sạch đẹp. Các hộ trong thôn tích cực tham gia và hưởng ứng, chỉ có gia đình bà G là không tham gia vì cho rằng mất thời gian. Nếu em là con của bà G em sẽ khuyên bà G như thế nào?

Xem đáp án » 16/06/2020 599

Câu 5:

Hỏi thăm khi hàng xóm có chuyện buồn thể hiện?

Xem đáp án » 16/06/2020 579

Câu 6:

Tự giác là...làm việc, học tập, không cần ai nhắc nhở, giám sát, không do áp lực bên ngoài. Trong dấu “…” đó là ?

Xem đáp án » 16/06/2020 422

Bình luận


Bình luận