Đề thi Đạo Đức lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

  • 3622 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Bạn N cho rằng chỉ cần học thôi không cần tham gia các hoạt động của lớp, trường tổ chức vì mất thời gian. Em có nhận xét gì về bạn N?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Biểu hiện của tự giác, tích cực trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội là ?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Hành động nào thể hiện chưa tự giác, tích cực trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội là?

Xem đáp án

Đáp án C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Nguyễn Hoàng Minh Quyên

Bình luận


Bình luận

Binh hai
20:24 - 07/03/2022

hello