Đề thi Đạo Đức lớp 3 Giữa kì 1 có đáp án (Đề 1)

  • 3197 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Biểu hiện cụ thể của Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng là:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Thiếu niên cần phải làm gì để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Những biểu hiện nào thể hiện không kính yêu Bác Hồ?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng có nội dung nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Bạn A đi học rất hay phát biểu ý kiến và chăm chỉ làm công việc trực tuần của lớp. Việc làm đó nói đến điều nào Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng?

Xem đáp án

Đáp án A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

dương danh trọng

Bình luận


Bình luận

dương ngọc minh
10:24 - 11/08/2022

tại sao nhiều câu bị sai vậy