Top 5 Đề thi Đạo Đức lớp 3 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 5)

  • 3033 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

 Những ai dưới đây không phải là người lao động?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Người nào sau đây sẽ bị mọi người chế giễu?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Người nào sau đây sẽ được mọi người tôn vinh?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Trước khi ăn cơm, việc đầu tiên em nên làm là?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Biểu hiện của phép lịch sự trong ăn uống là?

Xem đáp án

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận