Top 5 Đề thi Đạo Đức lớp 3 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4)

  • 3034 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Đối với người lao động chúng ta cần phải?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Cơm ăn, áo mặc, sách vở và mọi của cải trong xã hội có được nhờ đâu?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Có lời nói, cử chỉ, hành động thể hiện sự tôn trọng đối với người mình gặp gỡ, tiếp xúc được gọi là?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Lịch sự với mọi người, em cũng sẽ được ?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Một ông lão ăn xin vào nhà Nhàn. Nhàn cho ông một ít gạo rồi quát: “Thôi, đi đi!”. Việc làm đó thể hiện?

Xem đáp án

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận