Đề thi Đạo Đức lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

  • 3273 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế có nghĩa là gì

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Em thấy các bạn đất từ các đất nước khác nhau trên toàn thế giới. Nhưng vẫn cùng nhau tươi cười và tham gia một trò chơi tập thể. Điều này thể hiện điều gì

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Thiếu nhi các nước khác nhau có được giao lưu, chia sẻ và vui đùa với nhau hay không?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Theo em. Việc làm nào thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi quốc tế

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Theo em. Việc làm nào thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi quốc tế

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận