Đề thi Đạo Đức lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

  • 3288 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Tôn trọng đám tang là?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Em nhìn thấy bạn đeo băng tang đi học em sẽ?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Khi đi đường em gặp một đám tang thì em sẽ?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Gia đình bạn Nam bố bị mất do bệnh hiểm nghèo, cả lớp đi hỏi thăm đám ma trong đó có em. Khi đến đám ma em sẽ làm gì?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Việc làm thể hiện tôn trọng đám tang là?

Xem đáp án

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận