Đề thi Đạo Đức lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

  • 3229 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Tôn trọng khách nước ngoài và sẵn sàng giúp đỡ họ là thể hiện

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Giúp người nước ngoài hiểu và quý trọng đất nước, con người Việt nam thì phải?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Các bạn nhỏ và du khách nước ngoài cùng hát một bài hát tiếng anh. Điều này thể hiện điều gì?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Một du khách nước ngoài hỏi em chỉ đường đi đến trụ sở Công an. Em sẽ làm gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Khi gặp một du khách nước ngoài bị lạc đường. Em sẽ làm gì?

Xem đáp án

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận